Green Service Europe offers total solutions for local waste flows

Green Service Europe constructs customised biogas installations on all kinds of waste streams (vegetables, manure, ...)

About us

Vergisting van afvalstoffen zoals mest, plantaardig afval, slib of andere stromen resulteert in de productie van biogas dat door een WKK (warmtekrachtkoppeling) wordt omgezet in groene stroom en warmte. Naast het opwekken van duurzame energie uit uw afval, kan Green Service Europe het afval omzetten in allerlei waardevolle outputstromen. Enerzijds kan het afval in de vergister zelf gehygiƫniseerd worden door middel van thermofiele vergisting, wat resulteert in een exporteerbaar product, anderzijds kan Green Service Europe zorgen voor een verdere opwaardering van het digestaat of afval (scheiding, waterproductie, .. .). Alle vormen van industrieel of agrarisch afval (water), al dan niet vergist, kunnen worden omgezet in loosbaar of herbruikbaar proceswater.Green Service Europe wil in zijn missie helpen bijdragen aan een circulaire economie waarin aan afvalstromen een tweede leven wordt gegeven door middel van productie van hernieuwbare energie. In overleg met de klant zorgt Green Service Europe voor een zorgvuldige analyse en uitwerking van het project om aan alle noodzakelijke eisen te voldoen.In tegenstelling tot het feit waar afval voor veel ondernemingen een eindpunt en kost in de keten betekent, streeft Green Service Europe naar een maximale valorisatie van afval om de huidige lineaire ondernemingsvorm om te zetten in een meer circulaire.


biogas

Experts Waste And Water Management

Why choose an installation of Green Service Europe?

Easy to use ability

The system of Green Service Europe excels in its robustness, simplicity, broad applicability, automation and easy-to-use ability. The installations are built to industrial standards.

High quality materials

Green Service Europe uses high-qualitative materials and always provide you with the best (new) technologies for your specific case or problem

Customer support

A fair and correct customer-supplier relationship is of paramount importance and therefore, Green Service Europe ensures a 24/7 after-sale service

Waste Hygienisation

The digestion of the waste can occur under thermophilic conditions and, as a consequence, the digestate is hygienised and exportable

Experts waste and water management

Experts in waste and water management can assist you with solutions for post-treatment of digestate or other industrial and agricultural waste flows

Laboratory Facilities

Green Service Europe is equipped with its own laboratory to measure the most important parameters of your waste (water) and to ensure a perfect follow-up and supervision of your project

More information?